Arcipelago Balkani. An Alternative MAP

Posted on 30/08/2010


Sredinom ljeta sam dobila poziv da učestvujem u projektu pod nazivom Arcipelago Balkani. An Alternative MAP u organizaciji aMAZElab, organizacije iz Milana. Pozvana sam da učestvujem u dijelu projekta koji će po javnom prostoru postavljati plakate – umjetničke priloge. Propozicije projekta su bile slijedeće:

The aim of the project is to investigate the Balkan Area as an Arcipelago, an area marked by geopolitical, socio-territorial changing and phenomenon of rapid transformation in the perception of places.

Sjajno! pomislila sam, a da se ne bi bavila nekim novim idejama, za projekt sam napravila kartu vođena idejom epske geografije. Karta služi kao kostur narativa Proklete brane na kojoj se mogu pratit kretanja naših junaka preko fiktivnih prostornih odnosa. Istovremeno na karti su dani obrisi države BiH i realno postavljena planirana dispozicija Koridora 5c. Fikcija i realnost su preklopljeni i u svijetu koji gradim se savršeno poklapaju.

Koridor 5c je značajna tema za cijeli balkan i srednju i istočnu Euvropu. Čak je u Hrvatskoj 2005. održan simpozij na tu temu. Koridor je otvaranje komunikacija i prometa za BH. To je problem koji ja osobno identificiram kao najbitniji za riješavanje u ovoj zemlji.

Creative Commons License
The Damned Dam – epic geography poster by Lala Raščić is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at damneddam.files.wordpress.com.