Razvoj priče

Projekt Prokleta Brana je priča u priči koja se priča.

Radio drama “Katastrofa” priča koja je uzbunila Lukavčane me inspirira i u New Orleansu izmišljam likove Tarika i Merimu. Pišem probni narativ u obliku dijaloga i snimam ga sa prijateljima, umjetnicima. Nije mi ni na kraj pameti bilo u što će se to izroditi.

Sa Sonjom raspisujemo probni narativ u opširan umjetnički Projekt “Prokleta Brana” sa nadom da ćemo dobiti ekstra puno para od ECFa.

Susrećem Ep, kao epsko pjevanje, kao storytelling, kao performans. Ideja epskog pjevača kao performera koji u trenu izvedbe komponira pjesmu tj. narativ me fascinira. Istraživanje epa me vodi dalje u svijet usmenih tradicije i raznolikih žanrova usmenog stvaralaštva od  Avde Međedovića do newyorških slam performera.

Tarik i Merima, arhetipski junak i njegova ljuba, žive u svijetu gdje se Poplava pojavljuje kao repetativni motiv prepreke koju oni svaki put savladavaju. Njihovo putovanje ih vodi uzvodno, nizvodno, preko rijeka i jezera u Lukavac, Beograd i Zagreb budućnosti.

Narativ u nastajanju se nelinarno komponira pa i prije nego sam osmislila prvu i drugu epizodu epsko – lirske avanture Tarika i Merime, provodim istraživanje i skupljam materijale za treću epizodu Rekreativni potop čija je radnja smještena u Zagreb.

Beograd slijedi. U pet dana provedenih u tom gradu skupljam dovoljno građe da mogu svoje junake smestiti na Dunavske i Savske splavove i sojenice, prošetati ih kroz podzemne tunele od Zemuna do Kalemegdana i od tamo ih saprati poplavom do Zagreba.

Iako nam priča tamo počinje, Lukavac je bio zadnje mjesto koje sam posjetila na svom istraživačkom pohodu. Osim posjeta brani Modrac i susreta sa svjedocima emitranja radio drame Katastrofa naišla sam na bogatstvo mikro narativa  kojim ću slutim, naktiti ovu pripovjedanu romansu Prokleta brana.

%d bloggers like this: