The Nature of Narrative

Posted on 25/04/2010


Tokom jedne šetnje kroz Francusku četvrt davne zime 2008. Tim me uvlači u antikvarnicu. Ne smatram se vješta u nalaženju interesantnih naslova među nakrcanim policama rabljenih knjiga, no tog dana odlazim zadovoljna svojim  izborom. Tim je iz antikvarnice izašao sa četiri, a ja sa jednom knjigom.
Privukao me naslov: The Nature of Narrative. U poglavlju gdje autori govore o usmenoj tradiciji epova, balada, romansi susrećem se sa konceptom nepismenog pjesnika kao performera, izvođača. Tu se i prvi put susrećem sa Parry Milmanom i njegovim sljedbenikom Albert B. Lordom i njihovim istraživanjima u polju usmeneog pjesništva na području Balkana.

Ideja pjesnika/performera koji u trenu izvedbe komponira pjesmu/narativ duboko utječe na mene.

Posted in: Ep