Godina je 2027.

Posted on 28/09/2010


Godina je 2027. Tarikovi pokušaji da osvoji Merimino srce su naglo prekinuti katastrofalnim događajem…
Preko zemlje se odavno pruža Koridor 5 c. Izdignuti dalekovodi i brzi autoputevi presjecaju krajolik. Jedini interesi tehnokratske administracije su hidroenergetski resursi.
Mnogi segmenti života su zanemareni, uključujući i nadgledanje Proklete brane. Izgrađena u prošlosti sa svrhom snabdijevanja sada okamenjenih industrija sa vodom, zanemarena godinama, Brana puca usljed preliva izazvanog obilnim padavinama.

Slijedite kako se epska romansa Tarika i Merime odvija.

1. Merima gubi posao u Sarajevu. Kuka nad svojom sudbinom. Zove staru majku i jada joj se. Stara majka joj govori da se vrati kući, opisuje joj kako je priroda lijepa otkad je sva industrija koje se Merima sjeća iz djetinjstva, zamrla.
Dok Merima putuje za Lukavac, opisuje se pejzaž koji vidi kroz prozor: građevine Sarajeva, stršeće antene i opustjeli krajolik.
Merima se sjeća oca, profesora literature sa Tuzlanskog univerziteta i dana 2000. godine kada je odlučio da ih preseli u Sarajevo nakon emitiranja radio drame o pucanju Brane.
Ponovno oplakuje svoju zlu sudbinu, strepeći nad životom u malom gradu, među ljudima, znajući za njihovu izoliranost prošlih godina.

2. Tarik se zagleda u Merimu na ulicama Lukavca, sjetivši se nje, svoje prve ljubavi i dana kad ju je upoznao kao dječak 2000. godine. Tarikove misli se vraćaju na taj dan kada je šaljiva drama o pucanju Brane emitirana na radiju.
On se ponovno zaljubljuje u Merimu, njegova udvaranja su neuspješna, on ima govornu manu i obični je inžinjer zaposlen na Brani.
Merima, u međuvremenu nalazi novi posao, opet radeći za Američku firmu. Njih dvoje se sastaju radi posla, kad u tom trenu, zapostevljena, Brana se počinje raspadati.
Da bi spasili stanovnike Lukavca od vodene smrti, oni udružuju snage i još jednom emitiraju radio dramu iz 2000.
Svi su spašeni osim Merimine stare majke. Merima je shrvana od boli.

3. Ostavši bez ičega, Tarik i Merima se na splavu zapućuju preko jezera sa nadom da iznova počnu negjde drugo. Merima još uvijek odbija Tarikove mucajuće iskaze ljbavi.
Dok ona spava, Tariku se ukazuje jezerska vila, znana kao Bijela žena. Vila mu savjetuje da potraži svoju posestrimu, Janju od Beograda. Tarik moli vilu da mu ukloni njegovu govornu manu. Bijela žena na to predlaže da pošalju Merimu na dno jezera i da ona zauzme njeno mjeso. “Bila je ponosna, a vidi je sad, golotinja, a ja ti imam svoje moći” kaže vila.
Razjaren, Tarik izvikuje kletvu koja protjeruje vilu nazad na tamno dno jezera. Dok se zora diže, uplovljavaju u rijeku i on otkriva da u njegovom govoru nema više mucaja.

4. Rijeka Spreča navodi njihov splav na veliki autoput. To je Koridor 5c, peti Pan – Europski koridor.
Tarik i Merima razogovaraju o budućim planovima. Nju doima kao se Tarik oslobodio mucanja i polako joj prirasta srcu. Sad ima potpunu vjeru u njega i voli ga kao bliskog prijatelja. On je zadovoljan sa tim.
Nakon što su došli do autoputa, gubi im se svaki trag slijedeće dvije godine. Njihova kretanja u tom periodu su nam potpuno nepoznata. Spekulira se da su slijedili Koridor 5c sve do Baltika.

5. Tarik i Merima se pojavljuju u Beogrdu kao zaljubljeni par.
Sječajući se vilinog savjeta, Tarik nalazi Janju. Janja radi na splavu na rijeci Savi i pomaže im da nađu posao. Skrivajući svoj odnos pred gazdom, oni razrađuju uspješan sistem potkradanja šanka i kase disko splava na kojem su uposleni.
Igrom slučaja upoznaju darežljivog Gospodina Ilku koji im pomaže da se smeste kod njega, u sojenici na plavnom otočiću kojeg okružuju plutajuća naselja na rijekama između Starog grada, Novog Beograda i Trećeg Beograda.
Sljedi opis naselja i njegovih konstrukcija.
Shvativši da val velike vode nadolazi, Tarik i Metima se žure kući da upozore Gospodina Ilku. Da bi stigli na vrijeme, trče kroz tajni tunel koji spaja Zemun i Kalemegdan. Uspjevaju upozoriti svoje komšije i odjednom se  ponovno nalaze na svom splavu dok ih plavna bujica sapire nizvodno.

6. Merima se budi u trenu kad se nasukavaju na obalu. Ona prepoznaje građevinu Sportsko – rekreativnog centra Slapovi Save. Surađivala je sa njima u prošlosti. Skrivajući Tarika ona uvjerava direktora centra da je uposli kao menadžericu. Čim dobija priliku, ona zapošljava Tarika kao instruktora raftinga.
Opis centra slijedi.
Opisuje se dolazak ekstremnih sportista iz Slovenije. Priča se fino razvija do trena kada se brana koja generira slapove, valove i vodopade počinje raspadati.
Objavljena je uzbuna. Slijedi dijalog između gradonačelnika i njegovog pomoćnika.
Tarik i Merima uspjevaju skupiti sve Slovence na jednoj riječnoj teglenici. Teglenica se, nošena valom vode, zaustavlja na vrhu brda koje se koristilo kao poligon za paragliding.
Tariku i Merimi je dosta poplava i oni se opremljeni padobranom otiskuju sa brda, preko novozagrebačkih nebodera, u zalaz sunca, u svijetliju budućnost.