Tri skice za tekući potop

Posted on 13/09/2010


U pripremama za premijeru Proklete brane organizira se i otvoreni razgovor kojemu je polazište moja umjetnička praksa. Sve skupa se trebalo odviti kao dio 3 proklete utopije, no taj razgovr ću na kraju postaviti kao integralni dio svog projekta.

U pozivu koji je još uvijek u pripremi i kojim se obavještavaju sudionici i zainteresirani o projektu, Ivana Bago, jedna od kustosica iz DELVEa citira Kenana Efendića. Ona uspostavlja vezu između njegova članka i samog naziva njegova članka sa nazivom mojeg projekta, temom i referiranjem na ep. Smatram da je citat korisno ovdje objaviti kao dobar primjer kako Prokleta brna ima bojne konotacije i kako je moguće čitati ovaj projekt kroz milion slojeva značenja.

Sve poluge koje pokreću ili pak koče društvo a posebice pojedinca u današnjoj Bosni i Hercegovini jesu upravo u muškim rukama, što će reći da društvom upravlja muška epska svijest koja tek svaki oblik rata vidi kao istinsku mogućnost egzistencije i postvarenja. Ideologije koje su proizvele i preživjele ratove u zemljama SFR Jugoslavije ideologije su epski postamentiranih etnonacionalizama čija je ukupna slika svijeta i života tek slika skukoba između Nas i Njih, koje bi trebalo eliminirati kako bismo Mi u potpunosti egzistirali.” Kenan Efendić, “Tri skice za tekući potop. Kulturno nasljeđe, prosvjetiteljstvo, hibridnost “Sic!”