Povratak pjesme

Posted on 13/05/2010


Dok hodam po Beogradu i Zagrebu i spremam se na finalno terensko istraživanje Lukavca i i jezera Modrac, nikako da mi iz glave izađe usmena literatura i epika. Još u Beogradu srećem Petra Milata i sa njim počinjem razgovor o temi epova, Homerskog pitanja i šire. On me ponovno upućje na Parry Milmana što me podsjeća da nisam baš temeljito pregledala website Parry Milman kolekcije koju čuvaju na Harvardu.

Među prvim informacijama koje se mogu vijdeti na početnoj stranici ovog websitea je informacija o konferenciji koja je održana u ljeto 2008 godine u Tuzli “Povratak Pjesme”. Harvardova Parry kolekcija ima otvorenu suradnju sa Tuzlanskim Univerzitetom! Koja sreća, Lukavac, mjesto iz kojeg je emitirana radio drama koja je pokrenula cijeli projekt je u Tuzlanskom kantonu.

Danas provodim dva sata na telefonu pokušavajući doći do broja telefona prof. Mirsada Kunića sa Tuzlanskog fakulteta.
Opsovala sam i spustila slušalicu jednoj operaterki sa informacija.

– Molim vas broj Tuzlanskog univerziteta
– 035..
–  Oprostite, zpravo treba mi broj Filozofskog fakulteta u Tuzli…
– Oš se ti odlučit šta ti treba (iznervirano)
– Oprostite, zabunila sam se, krivo sam pro…
– Jel se to nije naspavalo, jel?
– Izvinula sam se, ok, vi ste služba, molim vas dajte mi broj…
– Naspavaj se ti malo i odluči se pa me onda vozaj…
– Ma  nosi se ti u…..

Zvanje centrale fakulteta takođe zvršava neuspjehom. Nema nikoga u kabinetu. Na pitanje da li mogu dobiti Prof. Kunićev email, osoba sa centrale se pravi blesava. Čini mi se da ne zna što je to email. Povratak pjesme.

Za sad znam da usmenu literaturu želim uvesti u ovaj radi i sigurno je negdje i odvesti. Samo još ne znam gdje. Nadam se da će mi razgovor sa ljudima koji se bave epikom i usmenom literaturom odgovoriti na sva pitanja koja imam. Imam dosta općenitu predstavu o toj tradiciji. Koliko vidim, materijala ima jako puno i sad ne znam jednostavno odakle da krenem. Koncept nepismenog pjesnika, pjevača epova kao performera koji simultano uz izvedbu komponira svoju pjesmu me jako privlači. Čini mi se da ću nadoći na nešto veliko, vrijedno, nezamjenjljivo ako nastavim pratiti put pjevača.

Posted in: Ep