Poplave, klizišta i tajni tuneli

Posted on 12/05/2010


Tu je nekoliko linkova članke vezane za poplave u Beogradu. Poplava 2006 je bila jedna od najvećih poplava u zadnjih tisuću godina. Tada su Beč i Budimpešta bili poplavljeni. Ima neki podatak o tome koliko se digne razina Dunava svakih tisuću godina. Nakon takve poplave se obalo-utvrda (zar nije super izraz?) diže za kotu.

Svaka rijeka ima svoju kotu, ne vezano za nadmorsku visinu i ne vezano za kotu drugih rijeka. Kod velike poplave Beograda 1981 rijeka je imala kotu 718. Kod poplava 2006, kota se digla na 740.

Beograd nema toliko veliku prijetnju od izlivanja same rijeke i plavljenja grada, obalo-utvrde su u dobrom stanju i ta zaštita je dosta efikasna. Tu i u Zemunu podrume i ulice poplave kada nabujala rijeka potisne podzemne vode prema površini. Zemun je inače građen na klizištu pa se znalo desiti da kod probijanja podzemnih voda i velikih kiša cijele zgrade propadnu.

Što se tiče prisustva podzemnih voda, Rimski bunar na Kalemegdanu hvata vodu od ispod razine Dunava. Blizu groba Atile, hunskog osvajača. Kad smo kod Kalemegdana, to me podsjeća na urbanu legendu koju sam čula 2. dana u razgovoru sa Jovana Markovic, Ivkom Šešićem i Markom. Kažu da postoji tajni tunel koji spaja Gardoš i Kalemegdan. Čini se logično da se od Zemuna mogao kopati tunel kroz meku kliznu ilovaču čijim su korištenjem u oblikovanju zemunica pra-stanovnici ovog kraja dali ime Zemunu.
Linkovi:
crometeo.net – fotografije poplava
Poplave – Vode ispod zemlje

Fotografije poplave 2006.

I za kraj jedna prigodna pjesma

Posted in: Beograd, Poplava