Svitak i rakija

Posted on 30/04/2010


Umnažanjem detalja i elemenata u narativu za kojeg sam isprva mislila da će biti scenarij za audio dramu, inspirirana usmenim narativnim tradicijama, uzevši u obzir i činjenicu da moj narativ u jednom aspektu ima karakteristike “junaštva”, narativ o Tariku i Merimi počinjem nazivati EP.

Tu odlučujem se poigrati sa formom. U tradiciji epskog pjevanja odlučujem se okušati u usmenom komponiranju – postati u istom času i spisateljica i performerica. Performans koji je trabao biti izveden kao neka vrsta javnog čitanja scenarija je prerastao u nastup gdje ću publici ispričati priču bez čitanja tekstualnog predloška.
Naravno morala sam organizirati svoje misli i tjek narativa, te sam sebi pripremila tekst, natuknice.

Svoje bilješke sam držala u ruci tjekom preformansa u svitku.
Bile su pripremljene kao bilježnica, pisana rukom. Dimenzije 10 x 20 cm. 12 sranica.
Ukoliko ne možete pročitati što piše na skenovima, kompletan transkript mog rukopisa pogledajte ovdje.

Tjekom performansa nisam konsultirala svoje bilješke, bile su tu kao neka vrsta oslonca, sigurnosti. Kao i čašica rakije koju sam držala u istoj ruci.

Creative Commons License
Rekreativni Potop by Lala Raščić is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at docs.google.com.