Materijal (Zagreb)

Posted on 29/04/2010


Video istraživanje, inspiracija i finalni prozivod.
Sa dugogodišnjim suradnikom Ivanom Slipčevićem uputila sam se na lokaciju “Slapova Save” da bi video dokumentirala postojeće stanje i taj materijal koristila kao sastavni dio istraživanja Prokleta brana i kao materijal za video scenograiju za performans Rekreatvini potop.

Tjekom istraživanja i skupljanja materijala koji će biti utkan u “narativ u nastajanju” projekta Prokleta brana u sklopu UF ’09 se odvija i projekt Sava Svima. Koristim dio njihovog istraživanja, pogotovo arhivu fotokopiranih članaka iz časopisa Čovjek i Prostor koja je kao dio projekta dostupna javnosti u maloj sali tvornice Jedinstvo. Poglavito me inspiriraju stare fotografije koje me podsjećaju na tradiciju rekreacije na obalma Save  i članak o drvenoj modernističkoj zgradi veslačkog kluba “Uskok” arhitekta A. Ulricha iz 1932.


Fotografije su skenovi materijala preuzeti od projekta Sava Svima

Razmišljam o budućnosti Save u kojoj se pojavljuju moji likovi Tarik i Merima. Prije nego sam potpuno osmislila prvi dio narativa koji ima da se odvija u BH, oko Lukavca, moje likove traba opjevati u Zagrebu. Nakon poplave u Lukavcu oni dolaze u Zagreb i zapošljavaju se u sportsko – rekreativnom centru koji je izgrađen na lokalitetu “Slapova Save”. Radi lakše vizualizacije i opisa prostornih odnosa u naraciji načinila sam sebi skicu tog kompleksa iz budućnosti.
Da Sava voli da plavi, to se zna. Velika poplava 1964. je bila finalno upozorenje i povod da se pristupi izradi trajne zaštite.

Što se dešava kada se na rijeci koja zabilježeno plavi od 1469. sagradi brana čija je jedina svrha da rekretivcima pruži što bolji provod?

Odgovor: REKREATIVNI POTOP.